Důležité informace

Tato vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a je hodnocena 5 kredity.
Účast na akci není zpoplatněna. Počet míst je limitován na 50.
Pozvánku stáhnete v nabídce DOKUMENTY.

Přednášející

Doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
MUDr. Eva Košľabová, Ph.D.
MUDr. Petr Vaško, Ph.D.
MUDr. Martin Jedlička
MUDr. Tomáš Blažek
Mgr. Michaela Horáková
Mgr. Klára Kamererová
Pavla Ortega, DiS
Doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
MUDr. Eva Krauzová
MUDr. Ivana Cibulková
Ing. Bc. Jitka Jirků

 

 

Kontakt

e-mail: eva.koslabova@fnkv.cz

tel.: +420 267 163 171