Mezioborová spolupráce v diagnostice a terapii dysfagie

Termín konání: 27. 11. 2019

8:30 – 8:45

Registrace

8:45 – 9:00

Zahájení

Doc. MUDr. Martin Chovanec Ph.D.
MUDr. Eva Košľabová, Ph.D.
MUDr. Martin Jedlička


Blok I Multidisciplinární pohled na etiologii dysfagií

9:00 – 9:30

Polykání a jeho poruchy z pohledu neurologa

MUDr. Petr Vaško, Ph.D.

10:00 – 10:30

ORL aspekty poruch polykání

MUDr. Martin Jedlička

10:30 – 11:00

Dysfagie z pohledu onkologa

MUDr. Tomáš Blažek

11:00 – 12:00

Přestávka


Blok II Diagnostika a rehabilitace dysfagií

12:00 – 13:15

Diagnostika a rehabilitace poruch polykání – koncepce a strategie FEES

MUDr. Eva Košľabová, Ph.D.
Mgr. Michaela Horáková
Mgr. Klára Kamererová
Pavla Ortega, DiS

13:15 – 13:30

Dysfagie z pohledu radiologa

Doc. MUDr. Václav Janík, CSc.

13:30 – 13:45

Přestávka


Blok III Nutriční dopady dysfagií

13:45 – 14:05

Nutriční péče o pacienta s dysfagií

MUDr. Eva Krauzová

14:05 – 14:25

Nové doporučené postupy k PEG

MUDr. Ivana Cibulková

14:25 – 14:45

Nutriční intervence u pacientů s dysfagií

Ing. Bc. Jitka Jirků

14:45 – 15:15

Diskuze a závěr